Sordal Aqua Service

effektivt - trygt - fleksibelt

Sordal Aqua Service leverer døgndrift av avlusingsprosessar ved oppdrettsanlegg. Ved å nytte våre tenester unngår ein slitasje på eigen arbeidsstokk, og vi arbeider effektivt med skift som går 24 timar i døgnet.

Sordal Aqua Service er del av Sordalgruppen.

Ca. 40 anlegg

Ca. 200 operasjonar

Sidan mai 2017 har Sordal Aqua Service bistått under ca. 200 operasjonar på anlegg langs kysten frå Trondheim i nord til Flekkefjord i sør. Vi har erfaring frå store deler av regionen og har opparbeida oss god kjennskap til anlegga.

Sordalstandarden

Alle våre tilsette blir omfattande kursa og gjennomgår eit innhaldsrikt opplæringsprogram hos vår samarbeidspartnar med trening i reelle arbeidssituasjonar på anlegg før dei blir sendt ut i felt. All kompetanse blir kvalitetssikra.

Har du spørsmål om Sordal Aqua Service?
Hovudkontoret til Sordal Aqua Service
ligg på Søreide i Sogn og Fjordane

Sordal Aqua Service © 2021 |

Utvikla av Finurlig

finurlig.no