Våre tenester

Sordal Aqua Service kan bistå under ei lang rekkje typar operasjonar på lokalitet. For oss er fleksibilitet viktig. Vi stiller med kompetansen og arbeidskrafta dere treng, når dere treng den. Ta kontakt om du har spørsmål om våre konkrete kvalifikasjonar, eller lurer på kva typer arbeidsoppgåver vi i Sordal Aqua Service tar på oss.


Operasjonar på lokalitet

Vi tilbyr arbeidskraft med sikkerhetskurs IMO 50, krankurs G20 og fiskevelferdskurs til bruk under operasjonar på lokalitet.

Kapteinar (D5)

Vi tilbyr kapteinar (D5) til fleksible oppdrag ut frå oppdragsgivar sine ønskjer og behov. Kvar einskild kaptein kan stille ved anlegg frå ein til sju dagar i veka, eller dekke eit avtalt geografisk område beståande av fleire anlegg. Vi kan også stille med fleire kapteinar i perioder/område ved behov.

Sordal Aqua Service © 2024 |

Utvikla av Finurlig

finurlig.no