Om Sordal

Sordal Aqua Service vart etablert i 2017 som ein leverandør av arbeidskraft til operasjonar på lokalitet. Alle våre tilsette gjennomgår grundig sertifisering og kursing før dei blir sendt ut i felt så vi når vår målsetting om å levere effektive, trygge og fleksible tenester til den norske oppdrettsbransjen.

Sordal Aqua Service er del av Sordalgruppen.

Sordal Aqua Service © 2024 |

Utvikla av Finurlig

finurlig.no